Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

Kliknij na głowę


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

Tel., faks: 61 829 58 87